Communicatie en participatie blijken een onmogelijke opgave voor de gemeente Bloemendaal    

Posted on

Tijdens de Raadsvergadering van 11 november 2021 meldt Wethouder de Roy van Zuidewijn bij het agendapunt “Mededeling van het college” uit het niets, dat er gesprekken zijn met Sint Jacob om te kijken of oud verzorgingshuis Oldenhove beschikbaar kan worden gemaakt voor het vestigen van statushouders en andere urgent woning zoekenden.

Eerder heeft de wethouder op vragen vanuit de raad aangegeven dat deze optie absoluut niet bespreekbaar was. Maar het tij lijkt gekeerd.

Wij begrijpen natuurlijk dat de opvang van statushouders een belangrijke taak is van de overheid. Wij vinden het niet meer normaal dat daarbij door de gemeente Bloemendaal gekeken wordt naar leegstaande gebouwen, die makkelijk kunnen worden ingezet voor de huisvesting van deze doelgroep.

Wat ons dan wel weer opvalt is dat het college, en dan met name de CDA wethouder De Roy van Zuidewijn, de bewoners van Overveen wederom niet meeneemt in dit locatiekeuze-proces.

Waar tijdens de plannenmakerij over Westelijke Randweg 1, de afspraken na de participatie ineens vanuit gemeentezijde eenzijdig werden gewijzigd, en waar bij de woningbouwplannen voor het Blekersveld de participatie niet anders dan als een grote wassen neus moet worden betiteld, worden bij de keuze voor locatie Oldenhove de omwonenden maar helemaal genegeerd.

Stond participatie niet als hoog topic in het verkiezingsprogramma van het CDA!

Zo kennen we het college van B & W van de gemeente Bloemendaal weer! Open en transparant.