Buurt tegen bouw op Blekersveld in Bloemendaal

Posted on

Bewoners van het Blekersveld en de Dompvloedslaan hebben zich verenigd in de Stichting Blekersveldgroen om zich te weren tegen mogelijke bouwplannen op het braakliggende deel van het Blekersveld.

Het gebied is eind 2016 opgenomen op de lijst van vijf locaties van de gemeente Bloemendaal waar mogelijk sociale woningbouw kan verrijzen. Twee jaar later zijn van die locaties Bennebroek, Vogelenzang en het Bispinckpark afgevallen. De bouwplannen op het Reinwaterpark liggen stil, wegens een conflict tussen PWN en ontwikkelaar Cobraspen. Blekersveld is daarmee de laatst overgebleven locatie voor de bouw van sociale huurwoningen. Volgens de gemeente zouden op het terrein vijftien eengezinswoningen of 45 appartementen gebouwd kunnen worden.

Eerder dit jaar presenteerde directeur Paul Vreke van woningbouwvereniging Brederode Wonen plannen voor de bouw van vijftig appartementen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Daarnaast heeft de gemeente het gebied tussen Overveen en de Westelijke Randweg al aangewezen als een van de vijf mogelijke locaties voor sociale woningbouw.

De omwonenden willen helemaal geen woningbouw. Ze willen graag dat het terrein groen blijft en dat het als groenstrook toegankelijk wordt voor het publiek. Volgens de gemeente heeft het gebied geen landschappelijke waarde.

Secretaris Gert Valster van de stichting laat weten dat de omwonenden weinig vertrouwen hebben in de opstelling en betrouwbaarheid van de gemeente. Ze zijn daarnaast bang dat de bouw van een flink aantal sociale huurwoningen in een klein buurtje het sociale evenwicht verstoord.

In een verzoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de planvorming op het terrein op te nemen als pilot voor duurzame experimenten voor woningbouw meldt de gemeente dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe bestemming voor sociale woningbouw, terwijl daarover nog geen besluit is genomen. ’Bewust foute informatie’ stelt de stichting in een brief aan de gemeenteraad.

Bebouwing van het terrein is volgens de stichting helemaal niet mogelijk volgens het geldende bestemmingsplan voor Overveen. Op een kaartje in het bestemmingsplan is te zien dat het gebied hoort bij het landgoed De Beek en dus volgens de Nota Landgoederen niet mag worden gesplitst en niet mag worden bebouwd.

bron: haarlemsdagblad