Aanvraag nieuwe aanplant op het Blekersveld

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Overveen, 9 februari 2020

Geacht college,

De afgelopen zomers waren heet en dat heeft ook zijn weerslag gehad op de beplanting van het Blekersveld. Een groot aantal struiken/planten zijn als gevolg van de hitte en het uitblijven van regen dood gegaan. Uw dienst groen heeft nog geprobeerd om door extreme snoei de levenskracht terug te laten keren, maar helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad. Gevolg daarvan is dat de perken hier en daar kale plekken vertonen.

Nu het lenteseizoen eraan komt -en daarmee het seizoen voor het planten van nieuwe aanwas- verzoeken wij u om de in de perken ontstane hiaten met jong groen op te laten vullen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen

Stijn de Geus, voorzitter

Stichting Blekersveldgroen
p/a Blekersveld 18
2051 NL Overveen