Stichting Blekersveldgroen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de
belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de
Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Bestuursleden

Voorzitter: Stijn de Geus

Secretaris: Gert Valster