De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
 
Blekersveld Groen

Blekersveld Groen

Bezwaar Bomenridders tegen Kapvergunning Blekersveld

Bezwaar Bomenridders tegen Kapvergunning Blekersveld

Download HIER het bezwaarschrift dat de Haarlemse Bomenridders heeft ingediend tegen de kapvergunning van 154 bomen op het Blekersveld te Overveen Post Views: 3

update: Woningbouw op het Blekersveld, nog steeds geen gelopen race.

update: Woningbouw op het Blekersveld, nog steeds geen gelopen race.

Schone schijn De gemeente Bloemendaal wil u doen geloven dat de bouwplannen op het Blekersveld rond zijn. Wat ons betreft is de strijd nog steeds..lees verder

Blekersveld blijkt archeologisch van waarde

Blekersveld blijkt archeologisch van waarde

Op 15 juli 2021 heeft Bureau Raap de resultaten van het door haar verrichte archeologisch onderzoek op het Blekersveld gepubliceerd. (Download HIER het rapport) Wat..lees verder

Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld

Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen   Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld                                                                                                                               Overveen,..lees verder

Stand van zaken Huisvesting Statushouders COMMISSIE GRONDGEBIED 31 augustus 2021

Logo Bloemendaal

MEMO Onderwerp : Stand van zaken Huisvesting Statushouders Datum : 25 augustus 2021 COMMISSIE GRONDGEBIED 31 augustus 2021 Blekersveld vergunning sanering De omgevingsdienst heeft besloten..lees verder

Verleende kapvergunning Blekersveld

Logo Bloemendaal

Verleende kapvergunning Blekersveld in Overveen Op 27 mei 2021 hebben we een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van 154 bomen op het Blekersveld in Overveen...lees verder

Reactie op Informatiebrief over ontwikkeling van Flexwoningen op het Blekersveld

Reactie op Informatiebrief over ontwikkeling van Flexwoningen op het Blekersveld

Beste lezer, We hebben van Wethouders Wijkhuisen en De Roy van Zuiderwijn weer een informatiebrief ontvangen en we vallen van de ene in de andere..lees verder

Informatiebrief van de Gemeente Bloemendaal

Logo Bloemendaal

Download hier de informatiebrief die door de gemeente Bloemendaal werd bezorgd aan een geselecteerd gedeelte van de omwonenden Post Views: 81

Vleermuizen op het Blekersveldgroen

vleermuis

Beste Lezer, Wat is het toch mooi om te genieten van de vleermuizen die hier leven en foerageren. Gisteravond hebben we geprobeerd om dit eens..lees verder

Beroep saneringsplan

Beroep saneringsplan

Beste Lezer, Vandaag hebben we beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State tegen de beschikking instemmen saneringsplan  Blekersveld van de Omgevingsdienst IJmond...lees verder

HD: Directeur Paul Vreke van Brederode Wonen neemt afscheid: ’Gemeenteraad Bloemendaal luistert te veel naar boze bewoners met spandoeken’

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad Paul Vreke (62) trekt eind deze maand de deur definitief achter zich dicht bij woningbouwvereniging Brederode Wonen. Ruim zeven jaar was hij directeur...lees verder

Aanvraag Kapvergunning 154 bomen door gemeente Bloemendaal

Logo Bloemendaal

Op 27 mei 2021 heeft de Gemeente Bloemedaal een aanvraag bij zichzelf gedaan voor een kapvergunning van 154 bomen. Op 9 juni 2021 is deze..lees verder

Beschikking instemmen saneringsplan omgevingsdienst IJmond

Beschikking instemmen saneringsplan omgevingsdienst IJmond

Download hier de beschikking instemmen van het saneringsplan van Omgevingsdienst IJmond. Stichting Blekersveldgroen beraadt zich op dit moment op vervolgstappen.     Post Views: 55

Renovatie speeltuintje Blekersveld

Renovatie speeltuintje Blekersveld

Zoals eerder al aangegeven tijdens de inspreeksessie bij de commissie grondgebied van de Gemeente Bloemendaal is het volgens het participatieplan juist bij de renovaties van..lees verder

Simpele vragen, maar natuurlijk geen antwoorden

Simpele vragen, maar natuurlijk geen antwoorden

Wat antwoordde wethouder Wijkhuisen bij behandeling van de vragen van stichting Blekersveldgroen naar de verschillen in tonnage af te voeren zwaar verontreinigde grond van het..lees verder

Zienswijze saneringsplan Blekersveld te Overveen

Zienswijze saneringsplan Blekersveld te Overveen

Geacht bestuur,   Hierbij onze zienswijze inzake het door BK ingenieurs namens de gemeente Bloemendaal ingediende saneringsplan Blekersveld te Overveen (betreft uw publicatie van 17..lees verder

HD: Gemeenteraad Bloemendaal eindigt in ruzie ’Ik ben het gepiep en gezeur van die lokale partijen zat’

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad De gemeenteraad van Bloemendaal is donderdagavond geëindigd in ruzie. Van de negentien raadsleden haalden drie de laatste stemming om 23.56 uur niet. Een..lees verder

HD: Bloemendaalse buurt blijft kwaad om bomenkap. ’Wethouder liegt als hij zegt dat dit vanwege een onveilige situatie noodzakelijk was’

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad De bewoners van Blekersveld Groen in Bloemendaal blijven kwaad op wethouder Henk Wijkhuisen dat er vier esdoorns zijn gekapt bij het speelpleintje. Bewoner..lees verder

Klacht Nationale Ombudsman

Klacht Nationale Ombudsman

Op grond met bestemming groen in Overveen (Blekersveld) wil B&W woningbouw realiseren. De buurt heeft geprobeerd de locatie publiek toegankelijk te krijgen (1998-2008), zonder resultaat...lees verder