De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
 
Blekersveld Groen

Blekersveld Groen

2006
11 / 08 / 2006

Reactie gemeente inzake vervuilde grond

Logo Bloemendaal

Bij brief van 16 augustus 2006 wordt ingegaan op de vragen van dhr Numan/Valster om nadere uitleg in de brief van 16 maart 2006. In..lees verder

11 / 08 / 2006
27 / 03 / 2006

Reactie College op verzoek openbaarmaking van Groenstrook Blekersveld

Logo Bloemendaal

Op 27 maart 2006 reageert het college op het verzoek om openbaarmaking van het terrein. Reactie luidt: “Wij zijn, in aansluiting op uw brief, van..lees verder

16 / 03 / 2006

Brief aan gemeente over uitleg en informatie toegepaste grond

Brief aan gemeente over uitleg en informatie toegepaste grond

Op 16 maart 2006 hebben Dhr Numan/Valster nog nadere uitleg en informatie over de toegepaste grond gevraagd, waarbij nog is opgemerkt dat zij zeer benieuwd..lees verder

27 / 01 / 2006

Verzoek uitleg met betrekking tot Blekersveld

Logo Bloemendaal

Download HIER de PDF Post Views: 4

2005
14 / 11 / 2005

Brief over de grondwal op groenstrook Blekersveld

Brief over de grondwal op groenstrook Blekersveld

Op 14 november 2005 reageren Dhr Numan/Valster weer op de brief van het college van 14/10. Gaat dan vooral om de grondwal (functie, welke regelgeving die..lees verder

14 / 10 / 2005

Verzoek tot handhaving Blekersveld te Overveen

Logo Bloemendaal

Download HIER de PDF Post Views: 9

14 / 10 / 2005

Reactie gemeente t.a.v. het verzoek om te ontwikkelen

Logo Bloemendaal

Bij brief van 14 oktober 2005 reageert de gemeente. T.a.v. het verzoek om te ontwikkelen tot openbaar groen stelt het college “Wij zijn vooralsnog echter..lees verder

30 / 08 / 2005

Verzoek: Openstelling voor bewoners Bloemendaal

Verzoek: Openstelling voor bewoners Bloemendaal

Bij brief van 30 augustus 2005 reageren Dhr Numan en Valster op de brief van B en W 19 augustus 2005. Zij stellen uit de beantwoording..lees verder

21 / 04 / 2005

Brief: aan gemeente mogelijkheid wijziging bestemmingsplan

Brief: aan gemeente mogelijkheid wijziging bestemmingsplan

Op 21 april 2005 wordt door Dhr Numan en Dhr Valster geïnformeerd naar de mogelijkheden van bestemmingswijziging van het terrein en de mogelijkheid tot aankoop..lees verder

1999
30 / 03 / 1999
02 / 03 / 1999

Brief: Wanneer groenvoorziening wordt gecreëerd

Brief: Wanneer groenvoorziening wordt gecreëerd

In haar brief van 2 maart 1999 wijst Annemarie de Vries erop dat de werkzaamheden van Vermeer nog steeds niet zijn beëindigd, vraagt wanneer dat..lees verder

1998
02 / 11 / 1998
09 / 09 / 1998

Antwoord gemeente op brief 27-08-1998

Logo Bloemendaal

Uit het antwoord van het college van B&W van 9 september 1998 blijkt dat het terrein, na het verlaten van aannemer Vermeer in december 1998,..lees verder

27 / 08 / 1998

Vragen aan gemeente over bestemming grasveld

Vragen aan gemeente over bestemming grasveld

Op 27 augustus 1998 worden er door Annemarie de Vries de eerste vragen gesteld over het perceel grond dat door de gemeente thans wordt betiteld..lees verder

1974
12 / 02 / 1974
1973
21 / 11 / 1973
1962
01 / 11 / 1962
1961
15 / 10 / 1961
1960
07 / 11 / 1960