Brieven van omwonenden

In de periode dat Stichting Blekersveldgroen bezig is, hebben veel omwonenden vele brieven gestuurd aan de gemeente Bloemendaal met een kopietje naar info@blekersveldgroen.nl. Hieronder vindt u een selectie van deze brieven

Brieven omwonenden

Brieven omwonenden

2020
03/29/2020

BEZWAARSCHRIFT Woningbouw Blekersveld/Westelijke Randweg 1

BEZWAARSCHRIFT Woningbouw Blekersveld/Westelijke Randweg 1

Overveen, 29-3-2020 Aan: Gemeentebestuur Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Bloemendaal Betreft; BEZWAARSCHRIFT Woningbouw Blekersveld/Westelijke Randweg 1 Geachte gemeentebestuursleden, Ik woon hier sinds vier jaar naar..lees verder

03/25/2020

bezwaar locatieonderzoek Blekersveld

bezwaar locatieonderzoek Blekersveld

Geachte mevrouw de Roy van Zuidewijn-Rive, Hierbij reageer ik op uw schrijven van 16 maart 2020, waarin u te kennen geeft voornemens te zijn onderzoek..lees verder

03/25/2020

bezwaar locatieonderzoek Blekersveld

bezwaar locatieonderzoek Blekersveld

Aan de wethouder Wonen van de Gemeente Bloemendaal, mevr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive Datum: 25 maart 2020 Geachte mevrouw de Roy van Zuidewijn-Rive, Hierbij..lees verder

03/24/2020

Reactie plan Blekersveld

Reactie plan Blekersveld

Beste, Op 19 maart kregen wij een brief op de mat. Hieruit blijkt dat de gemeente tijdelijke woningen wil plaatsen aan de randweg bij Blekersveld...lees verder

03/22/2020

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Geacht gemeentebestuur, geachte mevrouw de Roy van Zuidewijn, Naar aanleiding van uw nieuwsbrief dd 16 maart jl. aangaande locatieonderzoek (tijdelijke) woningbouw op Blekersveld, maak ik..lees verder

2016
11/28/2016

aan het college van B&W

aan het college van B&W

Aan het College van B&W Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Overveen, 28 november 2016 Geacht college, Bij brief van 20 oktober 2016 heeft u..lees verder

11/24/2016

Blekersveldgroen – Sociale woningbouw

Blekersveldgroen – Sociale woningbouw

Geacht college, Bij brief van 20 oktober 2016 heeft u mij, bewoner van het Blekersveld te Overveen, in kennis gesteld van de uitkomsten van uitgevoerd..lees verder